Dizi Özelliği

Excelde Diziler isimli bu yazımız Diziler hakkında bilgi vermek ve referans olarak kullanmak amacıyla hazırlanmıştır.

Diziler, bir elektronik tablodaki aralıklarla mükemmel bir şekilde eşlenebilir, bu nedenle Excel'de çok önemli bir yere sahiptirler. Çalışma sayfasındaki herhangi bir hücre ya da hücre aralığı başvurusu kullanan tüm Excel formülleri, dizilerle çalışmaktadır.

image-20200409165404-1.png

Üstte gösterilen örnekte, üç farklı dizi formül kullanımında şöyle sıralanır:

B3:D3 // 1 x 3 dizi
B6:D6 // 3 x 1 dizi
D9:D10 // 2 x 3 dizi

Dizilerin aynı sütun ve satırlarda olması şarttır. Bir kare ya da dikdörtgen gibi düşünülebilir. Bunun dışında farklı farklı ve birbirine komşu olmayan hücreler dizi olarak atanamaz.

Dizi Sözdizimi

Excel'deki tüm diziler küme parantezleri {} içinde yazılır ve dizi öğeleri arasındaki özel işaretler, diziye alınmış öğelerin yatay mı dikey mi olduğunu belirler.
Türkçe'ye uyumlu olan Excel versiyonlarında yatay diziler için noktalı virgül (;), dikey diziler için ise ters taksim (\) karakteri kullanılır.
Örneğin, aşağıdaki her iki dizi de 1-3 sayısını içerir ama biri yatay, biri dikey dizidir.

{1;2;3} // yatay dizi
{1\2\3} // dikey dizi

Metin içeren ifadeler diziye alınırken, mutlaka başlarına ve sonlarına çift tırnak (") karakteri eklenmelidir.

{"a";"b";"c"}

Belirtildiği gibi diziler bir hücre ya da hücre aralığındaki değerlerle kolayca eşleştirilebilirler.
En üstteki resmimizde gösterilen örnekteki aralıklar aşağıdaki gibi dizilerdir:

B3:D3 = {"Sarı";"Lacivert";"Yeşil"}
B5:B7 = {"Sarı"\"Lacivert"\"Yeşil"}
B9:D10 = {1;2;3\4;5;6}

Formüllerde Diziler

Diziler doğrudan aralıkları eşlediğinden, formül yapısının bir dizi ile uyumlu olduğu her durumda tüm formüller ile uyumlu bir şekilde çalışırlar.
Basit bir örnek için TOPLA fonksiyonunu kullanalım.
A1:A5 aralığında 15,30,45,60,75 şeklinde verilerin yazılı olduğunu varsayalım. TOPLA fonksiyonu bu aralıkta bulunan değerleri toplamak için oluşturacağımız formülün başrol oyuncusudur. Formül oluştuğunda, TOPLA fonsiyonu A1:A5 aralığındaki değerlerin yer aldığı diziye başvurur. Bu fonksiyonun kurgulanış yapısıdır ve aralıktaki sayısal veriler toplayarak 225 sonucunu verir.

=TOPLA(A1:A5)
=TOPLA({15\30\45\60\75})
=225 // Üstteki her iki formülde 225 sonucunu verir

Not: F9 tuşunu, Excel formüllerinizde sonuçları görmek için kullanılmaktadır.

Dizi Formülleri

Dizi formülleri, bir dizi sonuç sunan bir işlemi içerir.
Aşağıdaki örnek formül, aslında A1:A5 aralığındaki yazılı olan verilerin toplam kaç karakterden oluştuğunu gösteren basit bir dizi formülüdür:

=TOPLA(UZUNLUK(A1:A5))

UZUNLUK fonksiyonunun içinde A1:A5 bir değerler dizisine döndürülür. UZUNLUK fonksiyonu daha sonra her değer için bir karakter sayımı üretir ve 5 sonuçtan oluşan bir dizi döndürür. TOPLA fonksiyonu ise bu dizi içinde 1 kez sayılmış tüm öğelerin toplamını verir.

Formülün sonucu doğru vermesi için Ctrl + Shift + Enter tuşlarına basmamız gerektiğini de hatırlatmak isterim.

Excelde Diziler isimli referans amaçlı hazırladığımız bu yazımızda, Excel'de Dizi içeriği hakkında bilgi vermeye, kullanımın kolayca anlaşılmasını sağlamayı amaçladık.
Yararlı olmasını temenni ederiz.

Etiketler

Bu özelliğe ilk yorum yapan olmak ister misiniz?
İçeriklerimize yapılan yorumların onaylanması ile 50 PUAN kazanabilirsiniz.
Backlink Reklam Bu alanda 50 karakterlik açıklama ile web sitenize ait Backlink Reklam yayınlayabilirsiniz.
Yükleniyor...