Kayıt Sözleşmesi

 1. TARAFLAR
  1. İşbu Kullanıcı Kayıt Sözleşmesi ("Sözleşme"), ExcelDepo.Com ("ExcelDepo") ile web sitesi'ne üye ya da ziyaret edecek olan gerçek kişi arasında, elektronik ortamda imzalanmaktadır.
  2. Üye/Ziyaretçi, Üyelik Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.

 2. TANIMLAR
  1. Websitesi: https://www.exceldepo.com alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen "ExcelDepo"nun işbu sözleşme ile kapsamı belirlenen ve "İçerikler"in sunulduğu online platform.
  2. İçerikler: "Websitesi"nde yer alan ve Excel kullanımını geliştirmeyi amaçlayan ve konusunun tamamen Excel olduğu yazı, örnek, ders, video.
  3. Ziyaretçi: "Websitesi"ni ziyaret eden, "Websitesi"nde yer alan "İçerikler"i inceleyen gerçek kişi.
  4. Kullanıcı: "Websitesi"ne üye olan ve ziyaret eden ve "Websitesi"nde yer alan "İçerikler"i satın alan, indiren, inceleyen, izleyen, yorumlayan, cevaplayan gerçek kişi.
  5. İş Ortağı : "Websitesi"ne üye olan ya da ziyaret eden ve "Websitesi"nde yer alan "İçerikler"i satın alan, indiren, inceleyen, izleyen, yorumlayan, cevaplayan ve "Websitesi"ne "İçerikler" ekleyen gerçek kişi.
  6. Program: "İş Ortağı" tarafından hazırlanmış, "Ziyaretçi/Kullanıcı"ların Excel bilgilerini geliştirmeye ya da işlerini kolaylaştırmaya yarayacak olan ve belirli bir fiyat karşılığında satılan, Excel ile yapılmış çalışmalar.
  7. Dosya : "İş Ortağı" tarafından hazırlanmış, "Ziyaretçi/Kullanıcı"ların Excel bilgilerini geliştirmeye ya da işlerini kolaylaştırmaya yarayacak olan, bir paket ve süre karşılığında indirilebilecek Excel ile yapılmış çalışmalar.
  8. Makale : "İş Ortağı" tarafından, "Ziyaretçi/Kullanıcı"ların Excel bilgilerini geliştirmeye yönelik yazılmış özgün yazılar.
  9. Video : "İş Ortağı" tarafından, "Ziyaretçi/Kullanıcı"ların Excel bilgilerini geliştirmeye yönelik hazırlanmış ve izlenebilir ders ya da bilgilendirmeler.
  10. Kurs : "İş Ortağı" tarafından, "Ziyaretçi/Kullanıcı"ların Excel bilgilerini geliştirmeye yönelik hazırlanmış ve birden fazla "Video" nun yer aldığı ve ücretli olarak satılan e-eğitim uygulaması.
  11. Haber : "İş Ortağı" tarafından, "Ziyaretçi/Kullanıcı"ların güncel ve teknolojik gelişmelerden haberdar olmasını sağlamak amacıyla eklenmiş haber niteliğinde olan tüm yazılar.
  12. Test: "İş Ortağı" tarafından, "Ziyaretçi/Kullanıcı"ların Excel bilgilerini geliştirmeye yönelik hazırlanmış olan seçenekli ve konu bazlı birden fazla Excel sorusu.
  13. Soru : "İş Ortağı" tarafından, "Ziyaretçi/Kullanıcı"ların Excel bilgilerini geliştirmeye yönelik hazırlanmış olan tek Excel sorusu.
  14. İpucu : "İş Ortağı" tarafından, "Ziyaretçi/Kullanıcı"ların Excel bilgilerini geliştirmeye yönelik hazırlanmış olan yararlı bilgiler.
  15. Kısayol : "İş Ortağı" tarafından, "Ziyaretçi/Kullanıcı"ların Excel bilgilerini geliştirmeye yönelik hazırlanmış olan, Excel'i sadece klavyeden ve daha hızlı kullanmaya yarayan yararlı bilgi
  16. Özellik : "İş Ortağı" tarafından, "Ziyaretçi/Kullanıcı"ların Excel bilgilerini geliştirmeye yönelik hazırlanmış olan, Excel uygulamasının neleri kapsadığını, hangi işlemleri yapabildiğinin tanıtımı.
  17. Excel Sözlüğü : "İş Ortağı" tarafından, "Ziyaretçi/Kullanıcı"ların Excel bilgilerini geliştirmeye yönelik hazırlanmış olan, Excel terimlerinin tanıtılması.

 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU
  1. İşbu Sözleşmenin konusu, "Websitesi" kullanım ve "ExcelDepo" üzerinden "İş Ortağı" tarafından sunulan tüm "İçerikler"in, "Ziyaretçi/Kullanıcı"ya katkı sağlanmasına ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesi; bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

 4. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
  1. "Kullanıcı" statüsünün kazanılması için, "Ziyaretçi"nin "Websitesi"nde bulunan "ExcelDepo Kullanıcı Kayıt Sözleşmesi"'ni onaylayarak, talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçeğe uygun bilgilerle doldurması ve kullanımda olan e-posta adresine gönderilen kullanıcı kaydını onaylaması gerekmektedir. Onaylama işleminin tamamlanması ile "Kullanıcı" statüsü başlamakta ve böylece "Kullanıcı" işbu Sözleşme ve "Websitesi"nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu kullanıcı şartlarını gerçeğe uygun olarak sağlamayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat "Kullanıcı" sorumludur. "Kullanıcı"nın hak ve yükümlülükleri sadece "Kullanıcı" başvurusunda bulunan kişi üzerinde doğmakta olup "Kullanıcı" kesinlikle bu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
  2. "Kullanıcı" "Websitesi" üzerinden incelediği tüm "İçerikler"e katkı sağlamak ve kazanç elde etmek, puan kazanmak amacıyla "İş Ortağı" olmayı istemesi halinde,"İş Ortaklığı Sözleşmesi"nde belirtilen tüm gerekli yükümlülükleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülüklerle ilgili olarak "ExcelDepo"nun herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.
  3. "Kullanıcı" tarafınca yapılacak olan her türlü yorum ve sorulara verilecek olan her türlü cevapların, karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, her türlü sorumluluğun tamamen kendisinde olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
  4. "ExcelDepo", yürürlükteki mevzuatlar uyarınca, yetkili makamlardan talep gelmesi halinde "Kullanıcı"nın kendisinde bulunan tüm bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır. Bu bilgiler, üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda, diğer kullanıcıların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla, yetkili makamlarca talep gelmesi halinde, uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer kullanıcılara ya/ya da kullanıcıların vekil tayin ettiği kişilere iletilebilecektir.
  5. "Kullanıcı"nın, Profil Sayfası'na erişmek ve "Websitesi" üzerinden bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, "Kullanıcı" tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen "Kullanıcı"nın sorumluluğundadır. "Kullanıcı", kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu; bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  6. "Kullanıcı" "Websitesi" üzerinden satın aldığı/alacağı tüm "İçerikler"in, Excel'in yapısı gereğince geri iadesinin mümkün olamayacağını bildiği peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
  7. "ExcelDepo", "Websitesi"nin herhangi bir şekilde hukuka aykırı kullanımına ve özellikle aşağıda belirtilen kapsamda "Websitesi"nin her türlü kullanımına ve "Websitesi" üzerindeki içeriğin bütününün ve/veya bir bölümünün her türlü elde edilmesine, kopyalanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve "Websitesi" üzerindeki içeriğe link verilmesine izin vermemekte ve rıza göstermemektedir.
   1. "Websitesi"nin "Kullanıcı" veya üçüncü bir kişi tarafından kendisine ya da başka bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek amacıyla kullanılması,
   2. "Websitesi"nin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, ters mühendislik yapma, kendi reklamını yapma amacıyla kullanılması,
   3. Yanlış bilgiler kullanılarak veya başka bir kullanıcının bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı kişisel bilgiler, ikametgâh adresi, e-posta adresi, iletişim, ödeme ve hesap bilgileri vermek suretiyle gerçek olmayan kullanıcı hesapları oluşturulması ve bu hesaplar üzerinden hukuka aykırı şekilde "Websitesi"nin işbu kullanım koşulları ya da kullanıcı sözleşmesi ve ekleri kapsamında veya kapsamı dışında kullanılması, başka bir kullanıcının hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması veya hesap oluşturulması,
   4. "Websitesi"nin her türlü yasa dışı ya da hile amacı ile kullanılması,
   5. Kişisel gizlilik ve yayın hakları da dahil olmak üzere telif hakkı alınmış, hukuken korunan veya "Websitesi"ne ya da "İş Ortağı"na ait içeriğin tamamını veya bir kısmını sahibi olmadan veya izinsiz kullanılması, kopyalanması, değiştirilmesi, iletilmesi, yerine yenisinin yerleştirilmesi,
   6. Herhangi bir "Program"ın fiyatını manipüle etmek ya da diğer kullanıcıların işlemlerine müdahale edilmesi,
   7. Yorum ve puanlama sistemlerinin "Websitesi" dışı amaçlar için ve kullanılma amaçları dışında kullanılması ("Websitesi"ndeki yorumları "Websitesi" dışında yayınlamak, sırf puan kazanmaya yönelik yorumlar yapmak vb),
   8. "Kullanıcı"lar hakkında izinleri olmadan, e-posta adresleri dâhil, herhangi bir bilgi toplanması,
   9. "Websitesi" tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerine makul olmayan veya orantısız derecede büyük yükler getiren ya da söz konusu iletişim veya teknik sistemleri her ne suretle olursa olsun engelleyen, durduran, aksatan, bozan, değiştiren bir şekilde "Websitesi"ne erişim sağlanmaya çalışılması,
   10. "ExcelDepo"nun önceden yazılı iznini alınmaksızın, "Websitesi" üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde "Websitesi"nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması, kullanılması,"
  8. İşbu sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında "Websitesi"nin ve "Websitesi" üzerindeki içeriğin kullanılması hukuka aykırı olup; "ExcelDepo"nun ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.
  9. "ExcelDepo", "Kullanıcı" tarafından "Websitesi"ne beyan edilen "Kullanıcı" bilgilerini, Gizlilik Politikasına uygun olarak, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ve "Websitesi"nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesini ifa ve kendisi tarafından belirlenen istatistiki değerlendirmeler, reklam, pazarlama ve sair ticari iletişim faaliyetleri amacıyla kendisi adına kullanabilir ve saklayabilir ve paylaşılabilir. "Kullanıcı", bilgilerinin "ExcelDepo" tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. "ExcelDepo" söz konusu bilgilerin güvenli şekilde saklanması için gereken her türlü tedbiri alacaktır. "Kullanıcı" hangi bilgilerini genele gösterme, hangi bilgilerini gizleme konusunda dilediği zaman değişiklik yapma hakkına sahip olacaktır.
  10. "İş Ortağı" yetkisini almış tüm "Kullanıcı"lar tarafından siteye eklenen "Program"lar hariç tüm "İçerikler" bilgilendirme amaçlı olup "ExcelDepo"yu bağlayıcı hakka sahip değildir. "Kullanıcılar" buradan edindiği bilgileri test etmeden, doğruluğunu incelemeden farklı bir platformda kullanması ve bu nedenle olumsuz bir durumla karşılaşması "ExcelDepo"nun sorumluluğunda değildir. "Kullanıcı" bu durumu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
  11. "ExcelDepo", "Kullanıcı" ile "İş Ortağı" arasında kurulan ilişkide sadece bir aracı platform görevini görecek olup, uyumazlıklarda da taraf olmayacaktır.

 5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
  1. "Kullanıcı/Ziyaretçi", "Websitesi" üzerinden sunulan tüm "İçerikler"i, "ExcelDepo" ve "İş Ortağı"nın bilgilerini ve telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının bu hizmetlere erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı "ExcelDepo"dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

 6. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
  1. "ExcelDepo", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda "Websitesi"nde ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak ve "Kullanıcı"nın onayına sunulacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, "Kullanıcı"nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 7. MÜCBİR SEBEPLER
  1. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "ExcelDepo" işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Üye tarafından "ExcelDepo"dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla "ExcelDepo"’nun makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

 8. HUKUKİ HAKLAR
  1. İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 9. BÜTÜNLÜK
  1. İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

 10. BİLDİRİM
  1. "Kullanıcı"lar ile kayıt olurken bildirdikleri e-posta vasıtasıyla veya web sitesi’nde yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-posta ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-posta adresini güncel tutmak ve "Websitesi"ni bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek "Kullanıcı"nın sorumluluğundadır.​​​​​​​​​​​​​​
İşbu "Websitesi"ni ziyaret eden "Ziyaretçi"ler ve kayıt olan tüm "Kullanıcı"lar, bu koşullara bağlı olacaktır.

Site Kuralları

 1. Amaç
  1. Excel ile yapılmış ürünler ve örnek dosyalar eklemek, satmak amacıyla kurulmuş olan ve bu şekilde bilgilendirme ortamı sağlayan gelişmiş özelliklere sahip web sitemizin, genel işleyişini ve kullanıcılarının her türlü paylaşımını, site kurallarına ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı hükümlerine göre düzenlemektir.

 2. Kapsam
  1. Kuralların kapsamı; site genelinde yazılmış/yazılacak tüm iletiler ve kayıtlı üyelerdir.

 3. Tanımlamalar
  1. Kuralların uygulanmasında; web sitesi ve forum tanımları ExcelDepo.Com'u ve ExcelDepo.Com kapsamındaki diğer tüm alan adlarımızı ifade eder.
  2. Kurallardaki uzaklaştırma yaptırımlarında belirlenen süreler alt ve üst sınırları ifade eder. Bu sınırlar yaptırım süresine dahildir.

 4. Sorumluluklar
  1. Bu web sitesinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5651 sayılı kanun ve ilgili diğer kanun/yönetmelik hükümlerine aykırı hiçbir ileti yazılamaz ve paylaşım yapılamaz.
  2. Her kullanıcı yazdığı iletilerinden ve paylaşımlarından sorumludur.
  3. Kullanıcılar giriş şifrelerinin güvenliğini kendileri sağlamak zorundadır.
  4. Kullanıcılar arasında ya da kullanıcıların yazdıkları iletilere bağlı olarak ortaya çıkabilecek olumsuz durumlarda, adli/kolluk makamlarına sunulmak üzere tüm veriler 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında saklanır.

 5. Siteden Faydalanma Şartları
  1. PUAN KAZANMA
   1. Sitemizden sanal puanlar kazanarak dosyalarımızı ÜCRETSİZ olarak indirebilirsiniz. Puan kazanmak için aşağıdaki işlemleri yerine getirmeniz yeterli olacaktır.
    1. Siteye üye olmak.
    2. Sitemize giriş yapmak.
    3. Site içeriklerimiz arasında gezinti yapmak.
    4. Tüm alan adlarımızdaki içerkleri okumak, cevap yazmak.
    5. E-Posta bültenimize abone olmak.
    6. Sitemizi tavsiye edip, yeni kullanıcı getirilmesini sağlamak.
    7. Tavsiye kodu ile gelen kişinin alacağı paketten dolayı puan kazanmak.
    8. Tavsiye kodu ile gelen kişinin alacağı programdan dolayı puan kazanmak.
    9. Test çözmek.
  2. DOSYA İNDİRME
   Web sitemizdeki dosyaları 3 ayrı şekilde indirebileceğiniz sistemlerimiz bulunmaktadır. Sitemizde paylaşılan Dosyalar örnek niteliğindedir ve Excel Depo indirilen dosyaların işlevine, çalışmasına, revizyonuna dair bir taahhüt vermez.
   1. Üyeliksiz ve Ücretsiz Dosya İndirme
    • Bu yöntemde sitemize üye olmanıza gerek olmaz. Aktif olarak kullanılan bir e-posta adresinizi yazarak, sitemizdeki bazı dosyaları üyelik gerektirmeden ÜCRETSİZ olarak indirebilirsiniz.
    • Dosya indirmek için bırakılan e-posta adresleri Excel Depo E-Bültenine eklenmektedir.
    • Bu kapsamdaki dosyaların belirlenmesi ExcelDepo sorumluluğundadır.
    • İndirdiğiniz dosyaların tüm muhafazası, virüs taraması vs kullanıcının sorumluluğundadır.
   2. VIP Üyelik Paketi Alarak Dosya İndirme
    • VIP Üyelik Paketi alabilmek için önce sitemize kayıt olmak gerekir.
    • 4 Ayrı üyelik paketinden biri seçilir ve üyeliğin başarılı olarak aktif edilmesinden sonra, paketlerin limitleri kapsamında dosya indirilebilir.
    • Ücretli Üyelik için satın alma dışında, kazandığınız puanlar ile Paket alıp, dosya indirebilirsiniz.
    • İndirdiğiniz dosyaların tüm muhafazası, virüs taraması vs kullanıcının sorumluluğundadır.
    • İndirdiğiniz dosyalar bilgi amaçlı olarak "Dosyalarım" kısmında listelenir ama sitemizde muhafaza edilmez. Bu nedenle indirdiğiniz dosyaları arşivlemek, muhafaza etmek kullanıcının sorumluluğundadır.
   3. Üyeliksiz ve Ücretli Dosya İndirme
    • Sitemizde sadece VIP Üyeler tarafından indirilebilecek nitelikteki dosyalar, üyelik yapmak istemeyen ziyaretçiler tarafından satın alınabilir.
  3. PROGRAM SATIN ALMA
   1. Sitemizdeki tüm programlar ücretine mükabil satın alınarak indirilebilir.
   2. Satın aldığınız programın versiyonuna her daim Programlarım kısmından erişim sağlayıp tekrar indirebilirsiniz.
   3. Destek süresi sonrasında olası yapılan yeni sürüm güncellemeleri için, güncelleme bedeli ödenmesi gerekir.

 6. Kullanıcı Kayıt ve Profil Bilgileri Kuralları
  1. Ahlaksız, reklam amaçlı, politik bir içeriğe sahip kullanıcı adı seçilemez.
  2. İkinci bir kullanıcı kaydı oluşturulamaz.
  3. Profil bilgilerinizde (imza, avatar vs) site veya ürün tanıtımı ve reklamı yapılamaz.
  4. Profil bilgilerinizde propaganda yapmaya yönelik, kışkırtıcı nitelikte, küçük düşürücü, siyasi ve dini tahrik edici, genel ahlak kurallarına aykırı, küfür ve hakaret bulunduran içeriğe yer verilemez.

 7. Yorum Yazma Kuralları
  1. Tüm kullanıcılar toplumda teamül haline gelen kurallara, ahlaka ve adaba uygun düşen yorum yazmakla yükümlüdür.
  2. Muhtemelen bir çoğumuz Türkçe kullanımında hatalar yapıyoruz ama kullanıcıların tüm yazışmalarda olabildiğince düzgün Türkçe kullanmaları ve asgari yazım kurallarına uyması gerekir. Tamamı büyük harften oluşan, noktalama işaretlerine yer verilmemiş veya haddinden fazla seviyesiz bir tarzda yazılmış yorumların zor anlaşıldığı ve anlaşılsa bile genel kabul görmüş bir kural olarak dikkate alınmadığı bilinmelidir. Bu türdeki yorumlar yöneticiler tarafından gerek görülürse kaldırılabilir. Türkçemiz ile ilgili dikkat etmenizi istediğimiz hususlar:
   1. Cümle bittiğinde nokta (.) konur.
   2. Noktadan (.) sonraki kelime, sorgusuz sualsiz büyük harfle başlar.
   3. Özel isimler (özel isim nedir, hala bilmeyen varsa; buraya tıklayabilir) büyük harfle başlar.
   4. Türkçe'de kullanılan belli başlı kısaltmalar mevcuttur. Bunların neler olduğunu, bize daha ilk okulda öğrettiler. Ama Türkçe'de; "teşk., s.a., slm, asl, pls" v.b. kısaltmalar mevcut değildir, lütfen kullanmayın!
  3. Tehdit edici, küfürlü, müstehcen, kaba, nefret dolu yada gereksiz yorumlar göndermek; din, dil, ırk, cinsiyet ayrımına yönelik ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı yorumlar yazmak ve bu doğrultuda materyaller kullanmak kesinlikle yasaktır.
  4. Web sitemize kişisel problemler, anlaşmazlıklar taşınamaz. Yorumlar içerisinde olumsuz bir dille tartışmak, sorulara ve diğer yorumlara gerginlik yaratacak olumsuz yanıtlar vermek yasaktır.
  5. Web sitemiz ve herhangi bir site hakkında, kişi veya kurumları karalayıcı, yöneticilerini küçük düşürücü, aşağılayıcı kelimeler kullanmak yasaktır.
  6. Başta peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (SAV) ve ülkemizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, geçmişten günümüze gelmiş hiç bir Türk büyüğü/yöneticisi, herhangi bir dini, ulusu, kitleyi temsil eden kişi ve kurumlar hakkında olumsuz yorumlar yazmak yasaktır.
  7. Kullanıcılar sitemizin veya başka bir site üyesinin özel bilgilerini alenen açıklayacak yorumlar yazamaz.
  8. Siyasi, spor ve dini konularda olumsuz tartışma yaratabilecek, gereksiz polemikler oluşturulabilecek yorumlar yazılamaz.
  9. Yorumların ilgili içerik altında yapılması zorunludur.

 8. Dosya Paylaşma Şartları: Sitemizde dosya paylaşmak için şartlarımız şunlardır:
  1. Dosyanın muhteviyatını en iyi anlatacak uygun bir başlık seçmek.
  2. En az 100 kelime ile paylaştığınız dosyanın muhteviyatı hakkında bilgi vermek.
  3. Dosyanın içeriğine dair fikir verecek ekran görüntüleri eklemek.
  4. Dosyanın Excel'de kayıt edildiği esnada bilgi olarak çıkan ve dosya adı ve kayıt türünün hemen altında bulunan:

   bilgilerinde kendisi ve ExcelDepo haricinde başka isimlere yer vermemek.
   1. Yazarlar
   2. Etiketler
   3. Başlık
   4. Konu
   5. Yönetici
   6. Şirket
   7. Paylaştığınız dosyalar onaya tabi olup, üstteki maddelerde belirtilen şartları taşımayan dosyalar onaylanmaz.

 9. Kullanıcı Yasaklama
  1. Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına aykırı suç teşkil eden her türlü içerik paylaşanlar, uyarılmaksızın süresizce uzaklaştırılır.
  2. 6. maddede belirtilen hallerden herhangi birine aykırı bir hareketi kesin olarak tespit edilen kullanıcılar, uyarılmaksızın süresizce yasaklanır.
  3. 7. maddenin 1, 2, 4, 7, 8 ve 9. fıkralarında belirtilen kural ya da kurallara aykırı olarak mesaj yazan kullanıcılar, ilk olarak uyarılacaktır. Benzer davranışlarının devam etmesi halinde yasaklanacaktır. VIP Üyelik Paketi satın almış olmanız, bu kurallardan muaf olduğunuz anlamına gelmez.
  4. 7. maddenin 3, 5 ve 6. fıkralarında belirtilen kural ya da kurallara aykırı olarak yorum yazan kullanıcılar, uyarılmaksızın süresizce yasaklanır. VIP Üyelik Paketi satın almış olmanız, bu kurallardan muaf olduğunuz anlamına gelmez. Bu maddeler kapsamında yazılmış iletiler sitemizde muhafaza edilir ve gerek görülmesi ya da talep edilmesi halinde yetkili merciler ile paylaşılır.
  5. Kullanıcının, forumdan süreli veya süresiz uzaklaştırılmış başka bir kullanıcı ile üyelik bilgilerini (şifresini) paylaştığı ve yasaklı tarafından bu hesaba girişi tespit edildiği takdirde, hesabını bilerek yada bilmeyerek paylaşan kullanıcı yasaklanır.
  6. Sitede diğer kullanıcılara karşı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 24. ve 25. maddelerine aykırı, kişilik hakkına saldırının ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 125.maddesine aykırı, hakaret fiilinin gerçekleşmesi durumunda; kullanıcının iletisi uyarılmadan sadece site yönetiminin göreceği şekilde gizlenir ve kullanıcı yasaklanır. Hakarete uğrayan kullanıcının resmi makamlardan yazılı olarak getireceği talebe bağlı olarak, bu iletiler yetkili merciler ile paylaşılır.
  7. Web sitemizden VIP Üyelik alıp, bot sistem ile otomatik dosya indirenler tespit edildikleri anda siteden engellenirler ve iade hakları yoktur.
  8. Ödeme aldığımız PAYTR sitesi boş işlemler için tarafımıza uyarılar yollamaktadır. Bu nedenle ödeme yapmayacak olmasına rağmen ödeme kaydı oluşturanlar yasaklanır.

 10. Kullanıcı Hesabının Silinmesi
  1. ExcelDepo kullanıcılarının hesaplarını silmez, bu kurallar kapsamında belirtilen aykırı bir eylem nedeniyle pasif hale getirebilir.
  2. Kullanıcının hesabının silinmesini talep etme hakkı vardır ve talep üzerine bu işlem gerçekleştirilir. Bu işlem için iki ayrı uygulama bulunmaktadır.
   • Kullanıcı VIP Üyelik almış ve VIP üyelik bitimi sonrasında hesap silinmesini isteyebilir. Bu talebi ExcelDepo tarafından yerine getirilir. Hesap silinmesi işleminin geri alınması mümkün olmadığı için, ExcelDepo üzerindeki tüm işlemleride silinmiş olur.
   • Kullanıcı VIP Üyelik paketine sahip değil ve hesabının silinmesini istiyorsa, üyenin ÜCRETSİZ içeriklerden faydalanıp faydalanmadığı kontrol edilir. Eğer ÜCRETSİZ bir içerik indirmişse, hesabı silinir ve sadece e-posta adresi kara listemize alınır, o e-posta adresi ile tekrar sitemize üye olamaz.

    Eğer ÜCRETSİZ bir içerik indirmemişse hesabı direk olarak silinir ve e-posta adresi ile tekrardan dilerse üye olabilir.

 11. Dosya Silme
  1. Sitemize eklemiş olduğumuz dosyalar, dosyanın işlevine ve kullanım amacına uygun olarak gerek görülürse silinebilir.
  2. Bu işlem için genellikle dosyanın yeni versiyonları yayınlanır ve silinen dosyanın linki, yeni dosya linkine yönlendirilir.

 12. VIP Üyelik
  1. Profil Fotoğrafınıza tıkladıktan sonra açılan listeden Paketler seçeneğini kullanarak VIP Üyelik talep edebilirsiniz.
  2. Tüm ödeme işlemleri PAYTR Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. üzerinden güvenli olarak yapılmaktadır.
  3. Sitemizde herhangi bir ödeme alma yöntemi mevcut değildir.
  4. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde sistem hesap yükseltme işlemini kendisi yapar.
  5. Havale/EFT seçeneği için PAYTR Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. ödeme sayfasından mutlaka Ödeme Bildirimi yapmanız gerekir. Bu bildirim yapılmazsa üyeliğiniz sistemimizce onaylanmaz. Onay süreçleriniz için PAYTR Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. ile irtibata geçmeniz gerekir.

 13. Dosyalar Hakkında Bilmeniz Gerekenler
  1. Excel Dosyalarımız sadece örnek amaçlı olup, hiç bir şekilde "şu işlevi de yerine getirmiyormuş vs" tarzında yorumlar dikkate alınmayacaktır.
  2. Sitemizdeki dosyaların tamamı örnek niteliğinde olup, başlı başına bir programın yapması gerekenleri beklememenin bilinmesi gerekir. Excel versiyonu, Excel ayarları, kullanıma dair bilgi sahibi olmama vs gibi olası sorunlarda ExcelDepo'nun bir sorumluluğu, destek olmak gibi bir zorunluluğu yoktur.
  3. Dosyalara dair sorularınız varsa, Paket alımı almadan önce İletişim bölümünden tarafımızdan bilgi isteyebilirsiniz.

 14. Programlar Hakkında Bilmeniz Gerekenler
  1. Program satın almadan önce, konu hakkında bilgi almak için İletişim kısmını kullanmanızı tavsiye ederiz.
  2. Program hakkında soru sormadan, "şunu yapmıyormuş vs" tarzında geri bildirimlerin dikkate alınmayacağını bildiririz.
  3. Program dijital ürün niteliğinde olduğundan para iadesi mümkün değildir.