6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) Uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Hakkında SMS Bildirimi Rıza Metni

Türkiye’de kurulu olan websitemiz exceldepo.com veri sorumlusu sıfatıyla, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin gizliliğini korumak için çalışıyoruz.

Bu doğrultuda işbu SMS Bildirimi Rıza Metni (“SMS Kullanım ve Şartları”), üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızın bu bağlamda rızasını alarak bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Veri Sahiplerinin Onayı Doğrultusunda (Üyelerimiz) SMS Hizmeti ile Desteklenen Aşağıda Belirtilen Maddelere,

 • SMS ile sitemize üye olunmasına,
 • Gündem ve yeni içerikleri SMS bildirimleri ile tarafına gönderilmesine,
 • Yayınlanan içeriklere ilişkin ivedi çözüm aşamaları gerektirenler için SMS bildirimleri ile iletişime geçilmesine,
 • Yeni digital ürün kapsamında oluşturulan kampanya ve içeriklerin SMS bildirimleri ile tarafına gönderilmesine,
 • Kaynaklar alanında yer alan içerik(lerin) silinmesi, değiştirilmesi, güncellenmesi durumunda bilgilendirme yapmak amacı ile SMS bildirimleri ile tarafına bilgi gönderilmesine
 • Gerektiğinde, iletişim kanalları aracalığı ile gönderilen bildirimlerde yer alan ve ivedilik bekleyen sorunlar için (Sağlık sorunları, güvenlik sorunları, hizmet sorunları ve ticari sorunlar) iletişime geçilmesine,
Bu rıza metnini kabul ederek izin verir.

 • Yukarıda belirtilen bildirim kapsamlarına göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, Hukuki ilişkilerimiz kapsamında,
 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, Platform üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Bize sağladığınız bilgilerin güvende olmasını sağlamaya kararlıyız. Yetkisiz erişimi veya ifşayı önlemek için, topladığımız bilgileri korumak ve güvenceye almak için uygun önlemler ve prosedürler uyguladık.

 • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Sizinle ilgili tuttuğumuz kişisel verilere erişme veya bir kopyasını alma hakkına sahipsiniz. Bunu yapmak için lütfen bize ulaşın. Sizin için tuttuğumuz bilgilerin eksik veya yanlış olduğuna inanıyorsanız, bu bilgileri doldurmamızı veya düzeltmemizi istemek için bize ulaşabilirsiniz.
 • Ayrıca kişisel verilerinizin silinmesini isteme hakkına da sahipsiniz. Kişisel verilerinizi kaldırmamızı isterseniz lütfen bize ulaşın.